Privacy Statement

Persoonlijke gegevens

Jouw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van 'Koffersenkisten.nl', zodat wij je kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien je dit niet wenst, laat je dit ons weten via e-mail. Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. Je hebt recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in jouw gegevens of klachten over privacy richt je aan info@koffersenkisten.nl.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht 'Koffersenkisten.nl' van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang 'Koffersenkisten.nl' geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij 'Koffers en kisten' bekende adres en blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt je 'Koffers en kisten' om - indien nodig - jouw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Privacy op internet

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte paginas en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op jouw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op jouw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van jouw eigen browser-instellingen.

E-mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die je vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als je ons via onze site jouw postadres en/of jouw telefoonnummer meedeelt, kun je daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we je telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als je dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kun je daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit jouw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die je aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Reageren?

In het geval we jouw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat je jouw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kun je contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van 'Koffersenkisten.nl', waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.