Veiligheid & Privacy

Welke gegevens worden door Koffersenkisten.nl verzameld?

Wanneer je onze website bezoekt, jezelf registreert of producten of diensten bestelt via koffersenkisten.nl, kan er gevraagd worden om bepaalde gegevens, zoals jouw naam, contactgegevens en creditcard, in te vullen. Ook kunnen we informatie verzamelen over jouw gebruik van onze website, of gegevens over je verzamelen vanuit berichten die je op de website plaatst, en uit e-mails of brieven die je naar ons stuurt.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De gegevens die wij van je verzamelen gebruiken wij om jouw winkelervaring bij Koffersenkisten.nl te optimaliseren. Met de verzamelde informatie kunnen wij je toegang bieden tot alle onderdelen van onze website, je goederen of diensten leveren waar je om hebt gevraagd. Ook kunnen wij je dankzij deze informatie een rekening sturen of indien noodzakelijk contact met je opnemen over jouw bestelling. Daarnaast gebruiken en analyseren wij de verzamelde informatie om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en te ontwikkelen. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens om contact met je op te nemen om jouw zienswijze over onze diensten te horen en soms om je te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website of betreffende onze dienstverlening. Voorts, voor zo ver je daarin hebt toegestemd, gebruiken wij jouw gegevens mogelijk ook om je per e-mail te informeren over andere producten en diensten die wij aanbieden, die mogelijk interessant voor u zijn.

Beheer van jouw gegevens

Alle gegevens die Koffersenkisten.nl verzameld zullen vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, anders dan voor uitvoering van jouw bestelling noodzakelijk. Tot slot, indien ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan, of fuseert met een ander bedrijf, worden jouw gegevens bekend bij onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren. Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd goede wetgeving met betrekking tot databescherming. Wij nemen echter altijd stappen om ervoor te zorgen dat derden jouw gegevens gebruiken in overeenstemming met dit beleid. Tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht, zullen wij niets van de informatie die je ons verschaft, delen, verkopen of verspreiden zonder jouw toestemming. Wij nemen veiligheidsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. We slaan jouw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

Verzoek tot inzage en/of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht de informatie die wij over jou hebben opgeslagen in te zien en je kunt ons vragen noodzakelijke wijzigingen aan te brengen zodat de informatie nauwkeurig en actueel is. Daarnaast kunnen wij op jouw verzoek jouw gegevens verwijderen. Koffersenkisten.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Indien je wilt dat wij jouw gegevens wijzigen of dat wij deze verwijderen, neem dan contact met ons op met onze klantenservice.

Wijzigingen in privacy beleid

Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid worden bekend gemaakt via onze website en waar noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.

Cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op jouw computer opslaan. Tenzij je, bij het invullen van jouw gegevens, hebt aangegeven bezwaar te hebben tegen cookies, zet ons systeem cookies op jouw computer wanneer je op de website inlogt. Cookies maken het gemakkelijker voor je om in te loggen en onze site te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan onze website. Ook kunnen wij door middel van deze cookies het verkeer op onze website controleren en de inhoud van de website op je afstemmen. Je kunt jouw computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe je dit kunt doen, kan je lezen op www.aboutcookies.org. Als je jouw computer instelt op het weigeren van cookies, kan je echter bepaalde functies van onze website niet gebruiken. Indien je in de toekomst geen cookies wilt ontvangen, kan je dit doorgeven aan onze klantenservice.

Vermeldingen business partners

Onze website bevat links naar andere websites en websites van business partners die niet tot CaseCreator behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy policy noch de inhoud van dergelijke websites